Aktuella yttranden

Som remissinstans i stadsmiljöfrågor får Skönhetsrådet möjlighet att yttra sig på ett tidigt stadium. På denna sida kan du ta del av rådets yttranden.

Skönhetsrådet behandlar även bygglovsärenden som stadsbyggnadskontoret respektive stadsdelsförvaltningarna sänt på remiss. Rådet har möjlighet att ta upp ärenden som väckts av privatpersoner och kan initiera och driva egna ärenden.

 

2024

Arkiv

Hör av dig till kansliet om du inte hittar det yttrande du söker.
E-postskonhetsradet@stockholm.se

Skönhetsrådet har även ett närarkiv där det är möjligt att söka bland de ärenden rådet behandlat sedan 1996. Ta kontakt med kansliet för att bestämma tid och datum inför ditt besök.

Om du söker material från tiden mellan 1919 och fram till 1995 får vi be dig att vända dig till Stockholms stadsarkiv.

Stadsarkivets webbplats

 

Kontakt

Skönhetsrådets kansli

Telefon: 08-508 29 000 (växel)
E-post: skonhetsradet@stockholm.se