Om Skönhetsrådet

Skönhetsrådet instiftades 1919 efter en motion i stadsfullmäktige av redaktören Fredrik Ström. I hundra år har rådet verkat som fristående rådgivande organ inom staden. I de processer som format Stockholm har Skönhetsrådet funnits med som rådgivare, opponent och förslagsställare. Skönhetsrådets historia följder på många sätt Stockholms utveckling. Oavsett om det gäller Västerbron, Slussen eller Norrmalmsregleringen har rådet varit involverat, liksom i utvecklandet av moderna förorter som Hässelby, Farsta och Skärholmen.

Skönhetsrådets ansvar

Skönhetsrådet är en kommunal enhet inom Stockholms stad och ansvarar som sådan inför kommunfullmäktige.

Andra instanser inom samma verksamhetsområde är: stadsbyggnadsnämnden, stadsbyggnadskontoret, Stadsmuseet, fastighetskontoret, exploateringskontoret, trafikkontoret – alla inom Stockholms stad – men också Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet.

Kontakta oss

Telefon: 08-508 29 000 (växel)
E-postskonhetsradet@stockholm.se
Postadress: Rådet till skydd för Stockholms skönhet, 105 35 Stockholm

E-post som skickas till Stockholms stad är normalt att betrakta som en allmän handling. Innehållet i e-posten avgör om den diarieförs, postlistas, ordnas på annat sätt eller gallras. Den som begär det har rätt att ta del av allmänna och offentliga handlingar.

Kansli

Sekreterare och kanslichef
Henrik Nerlund
Telefon: 08-508 29 767
E-post: henrik.nerlund@stockholm.se

Handläggare, bygglov
Monica Hector
Telefon: 08-508 29 765
E-post: monica.hector@stockholm.se

Handläggare och registrator
Susanne Höglin (tjänstledig)
Telefon: 08-508 29 766
E-post: susanne.hoglin@stockholm.se

Handläggare och registrator
Fredrik Jöngren
Telefon: 08-508 29 769
E-post: fredrik.jongren@stockholm.se

Följ oss i sociala medier