Ledamöter i Skönhetsrådet

Skönhetsrådet består av tretton ledamöter. Ledamöterna väljs av kommunfullmäktige efter nomineringar från de olika akademier, kommittéer och institutioner som reglementet anger. Rådets tyngd, trots att det inte har formell beslutsrätt, ligger hos dess ledamöter och i den kompetens de har.

Skönhetsrådet består av tretton ledamöter. En ledamot vardera nominerade av Sveriges Arkitekter, Kungliga Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademien, Svenska Naturskyddsföreningens styrelse, Samfundet S:t Eriks styrelse, Kungliga Vetenskapsakademiens miljövårdskommitté och Statens Fastighetsverk. Utöver det är fyra ledamöter utsedda av de politiska partier som finns representerade i kommunfullmäktige och två ledamöter utsedda av Kungliga Akademien för de fria konsterna, en målare och en skulptör. Rådets trettonde ledamot väljs av de övriga ledamöterna.

Förutom att rådet väljer den trettonde ledamoten väljer det också självt sin ordförande, vice ordförande och sekreterare. Skönhetsrådets kansli består av sekreteraren/kanslichefen och två handläggare.

Inga Varg, ordförande, rådets ledamot

Inga Varg, ledamot sedan 2013 och ordförande sedan 2019. Inga Varg är arkitekt SAR/MSA, verksam i Stockholm och utbildad vid Arkitekturskolan, Kungliga Tekniska Högskolan. Inga Varg har under många år drivit Rosenbergs Arkitekter och leder sedan 2014 Varg Arkitekter. Inga Varg har arbetat med uppdrag inom både stadsbyggnad, arkitektur och inredning och är mångfaldigt prisbelönt. Bland annat har hon tilldelats Svensk Betongs arkitekturpris och Kasper Salin-priset. Bland de stockholmsbyggnader som Inga Varg har varit ansvarig för kan nämnas Tegnérs torn vid Barnhusbron, kontorshuset Flat Iron Building vid Norra Bantorget samt flera bostadsprojekt i Norra Djurgårdsstaden.

Margareta Olofsson, vice ordförande, Svenska Naturskyddsföreningens styrelse

Margareta Olofsson valdes in i Stockholms stads kommunfullmäktige 1988. Hon var 1994-1998 borgarråd med ansvar för barn och ungdom samt miljö och fritid. Därefter följde fyra år som oppositionsborgarråd, innan hon 2002 blev social- och äldreomsorgsborgarråd. Hon lämnade kommunpolitiken efter valet 2006. Därefter har hon jobbat ideellt bland annat för Rädda Barnen, där hon var ordförande i Stockholmsföreningen i flera år. Samtidigt jobbade hon också ideellt för Naturskyddsföreningen och där var hon vice ordförande i länsförbundet i Stockholms län i många år.

Peter Lundevall, tf sekreterare och kanslichef

Peter Lundevall arbetar första halvåret 2021 som t f sekreterare och kanslichef på Skönhetsrådet. Han är socionom med samhällsplanerarinriktning. Sedan 1978 har Peter arbetat inom Stockholms stad på bl a stadsbyggnadsroteln i Stadshuset, gatu- och fastighetskontoret, planerings­beredningens kansli och i flera omgångar på stadsbyggnadskontoret. Den röda tråden har varit Stockholms planering. De senaste 20 åren har arbetsuppgiften varit som stadsplanerare på stadsbyggnadskontoret. Peter är även författare med flera böcker om Stockholms stadsbyggnad, däribland ”Stockholm – den planerade staden” och ”Staden mellan rummen”.

Henrik Nerlund, sekreterare och kanslichef (föräldraledig)

Henrik Nerlund är arkitekturhistoriker specialiserad på kulturmiljöfrågor och stadsförnyelse i 1900-talets bebyggelsemiljöer. Han är författare till flera böcker om staden förändring, inte minst mot bakgrund av Skönhetsrådets 100 år som institution. Henrik Nerlund har varit rådets sekreterare och kanslichef sedan 2014.

Magnus Olausson, Vitterhetsakademien

Magnus Olausson (f 1956) är docent i konstvetenskap och chef för Nationalmusei samlingar. Han disputerade 1993 vid Uppsala universitet på avhandlingen Den Engelska parken i Sverige under gustaviansk tid, men har förutom sitt specialområde också givit ut mer än 170 artiklar och böcker rörande bildkonst, konstsamlande och porträttmåleri främst under 1700-talet. Olausson har vid flertal tillfällen blivit prisbelönt för sina arbeten av bland annat Svenska Akademien, Kungl. Vitterhetsakadenien och Svenska Litteratursällskapet i Finland. Sedan 2004 är han kammarherre hos H.M. Konungen.

Katarina Borg, Sveriges Arkitekter

Katarina Borg är planeringsarkitekt FPR/MSA och landskapsarkitekt LAR/MSA. Hon har lång erfarenhet av kommunal planering och har arbetat med strategiska stadsbyggnads- och landskapsfrågor i bland annat Malmö och Stockholm. Sedan 2017 arbetar Katarina på Nyréns Arkitektkontor där hon har uppdrag inom stadsbyggnad och landskapsarkitektur.

Elisabet Jermsten, Statens Fastighetsverk

Elisabet Jermsten (f 1963), fil kand i konstvetenskap, byggnadsantikvarie, fördjupade studier i restaureringskonst vid Kungl. konsthögskolan. Hon arbetar sedan 2008 som kulturarvsspecialist vid Statens fastighetsverk. 1988-2008 arbetade hon som antikvarie vid Stockholms stadsmuseum, 2003-2008 som kyrkoantikvarie.

Birgitta Bremer, Vetenskapsakademiens miljökommité

Birgitta Bremer (f 1950) Professor Bergianus em. Disputerade vid Stockholms universitet, postdoktorala studier i St Louis, USA och senare professor vid Uppsala universitet, Stockholms universitet samt Professor Bergianus vid Kungl. Vetenskapsakademien och föreståndare för Bergianska trädgården 2002-2014. Hon har publicerat över 100 artiklar i internationella tidskrifter i olika ämnen som rör biologisk mångfald och botanik. Hon har erhållit Konungens guldmedalj i Serafimerordens band i 8e storleken, Uppsala universitets Linnémedalj i guld, Stockholms universitets guldmedalj i 8e storleken och Kungl. Fysiografiska sällskapets i Lund Linnépris.  Flera växter är uppkallade efter henne. Birgitta Bremer är ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien. Hon var ledamot av Uppsala universitets styrelse 2000-2003 och Rådet för Kungl. Nationalstadsparken 2006-2014.

Lasse Söderberg, Konstakademien (målare)

Lasse Söderberg (f 1941), bosatt och verksam i Stockholm. Invald som ledamot i Konstakademien 1992. Lasse har haft en rad separat- såväl som grupputställningar i Sverige och utomlands, t.ex. på Thielska Galleriet, Galleri Aronowitsch och British International Biennale. Han finns representerad på Nationalmuseum, Moderna Museet och Göteborgs konstmuseum och har erhållit flera utmärkelser, däribland Prins Eugens medalj, Grafiska Sällskapets stipendium och Paul Hedqvists utmärkelse.

Leif Bolter, Konstakademien (skulptör)

Leif Bolter, skulptör, utbildad på Konstfack, Kungl. Konsthögskolan och Slade School of Fine Arts, University College, London. Arbetar i gränslandet mellan skulptur och arkitektur, ofta i det offentliga rummet i samarbete med arkitekter, konstruktörer och byggare. Exempel på detta är Liljeholmens T-banestation och bussterminal, Axelsbergs tunnelbanestation, konstnärlig gestaltning i Södra Länken, Södra Länkens ventilationstorn i glas, Tekniktornet på Odenplan, entrévägg i betong i Trygg Hansa huset på Fleminggatan och Anna Lindhs minnesmärke på Medborgarplatsen. Representerad på Moderna Museet, kommuner och landsting. Utställningar i London, Paris, Warszawa, Krakow, Tokyo, Kyoto och Helsingfors, alla genom Moderna Museets försorg. Ledamot av Kungliga Akademien för de fria konsterna sedan 1987, dess vice preses och preses 2013 – 2018. Belönades med Prins Eugens medalj 2007.

Laila Reppen, Samfundet S:t Eriks styrelse

Laila Reppen är arkitekt SAR/MSA och driver egen arkitektverksamhet med tonvikt på utbildning och bokproduktion inom arkitektur och stadsplanering. Hon undervisar i arkitektur och samhällsplanering för eftergymnasiala utbildningar och är författare till böckerna (i urval) Så byggdes husen 1880-2000, Så byggdes staden, Så byggdes villan och Tidstypiskt. Arbetade tidigare på stadsbyggnadskontoret (år 1975–1992).

Helena Nilsson Lannegren, Centerpartiet

Helena Nilsson Lannegren (f 1948) har haft flera förtroendeuppdrag inom centerrörelsen och var 1992-1998 vice partiordförande och riksdagsledamot 1994-98. Därefter arbetade HNL som generaldirektör i dåvarande Arbetarskyddstyrelsen och som ambassadör i Sydafrika och Algeriet. HNL är utbildad distriksläkare och fortfarande yrkesverksam på deltid och sedan utbildningen på Karolinska Institutet i början av 1980-talet bosatt i Stockholm.

Måns Lönnroth, Socialdemokraterna

Måns Lönnroth (f 1941) är folkpensionär och har haft olika uppdrag inom miljö och politik sedan 30 år i Sverige och internationellt. Däribland på miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholm, som VD på Mistra, statssekreterare, politisk sakkunnig och landstingsledamot. Arbetat med miljöbalken, nationalstadsparken, tredje spåret mm och en gång i tiden aktiv mot Trafikledsplan Stockholm. Nu senast arbetat i Volvos forskningsstiftelser om organisation och politisk ledning av storstadstrafiken i olika länder, med särskild tonvikt på vilken roll markanvändningen och det offentliga rummet ges gentemot rörlighet för olika trafikanter. Intresserad av rollfördelningen politik-professionell förvaltning samt växelspelet vetenskap-politik.

Anders Johnson, Liberalerna

Anders Johnson representerar Liberalerna. Han är fil. kand, bosatt i Vasastan och skriftställare med inriktning på svensk politisk och ekonomisk historia. Han har skrivit böcker om bland annat Liljeholmens näringslivshistoria, LM-staden i Midsommarkransen, slakthusområdet i Johanneshov och Norra Djurgårdsstaden. Johnson har sedan 1977 haft kommunala uppdrag i Stockholm, bland annat som ledamot i kommunfullmäktige, och satt i Skönhetsrådet 1986-1991.

Martina Pereira Norrman, Vänsterpartiet

Martina Pereira Norrman (f 1983) bor i Bagarmossen där hon är aktiv i Vänsterpartiet på gräsrotsnivå. Martina är landskapsarkitekt och jobbar med stadsplanering. Som ledamot i Skönhetsrådet vill Martina bevaka arkitektur- och stadsplaneringsprojekt utifrån ett feministiskt och antirasistiskt perspektiv. För Martina innebär detta konkret att verka för attraktiva, värdiga och goda boenden, platser och samhällsservice i hela Stockholm, samtidigt som bostadsutbudet utökas. Skönhetsrådet är enligt Martina en utmärkt forum för att bevaka dessa frågor, eftersom det ger insikt i hela Stockholms utveckling.

 

Kontakt

Skönhetsrådets kansli

Telefon: 08-508 29 000 (växel)
E-post: skonhetsradet@stockholm.se