Ledamöter i Skönhetsrådet

Skönhetsrådet består av tretton ledamöter. Ledamöterna väljs av kommunfullmäktige efter nomineringar från de olika akademier, kommittéer och institutioner som reglementet anger. Rådets tyngd, trots att det inte har formell beslutsrätt, ligger hos dess ledamöter och i den kompetens de har.

Skönhetsrådet består av tretton ledamöter. En ledamot vardera nominerade av Sveriges Arkitekter, Kungliga Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademien, Svenska Naturskyddsföreningens styrelse, Samfundet S:t Eriks styrelse, Kungliga Vetenskapsakademiens miljövårdskommitté och Statens Fastighetsverk. Utöver det är fyra ledamöter utsedda av de politiska partier som finns representerade i kommunfullmäktige och två ledamöter utsedda av Kungliga Akademien för de fria konsterna, en målare och en skulptör. Rådets trettonde ledamot väljs av de övriga ledamöterna.

Förutom att rådet väljer den trettonde ledamoten väljer det också självt sin ordförande, vice ordförande och sekreterare. Skönhetsrådets kansli består av sekreteraren/kanslichefen och två handläggare.

Inga Varg, ordförande, rådets ledamot

Inga Varg, ledamot sedan 2013 och ordförande sedan 2019. Inga Varg är arkitekt SAR/MSA, verksam i Stockholm och utbildad vid Arkitekturskolan, Kungliga Tekniska Högskolan. Inga Varg har under många år drivit Rosenbergs Arkitekter och leder sedan 2014 Varg Arkitekter. Inga Varg har arbetat med uppdrag inom både stadsbyggnad, arkitektur och inredning och är mångfaldigt prisbelönt. Bland annat har hon tilldelats Svensk Betongs arkitekturpris och Kasper Salin-priset. Bland de stockholmsbyggnader som Inga Varg har varit ansvarig för kan nämnas Tegnérs torn vid Barnhusbron, kontorshuset Flat Iron Building vid Norra Bantorget samt flera bostadsprojekt i Norra Djurgårdsstaden.

Desirée Johansson, Svenska Naturskyddsföreningens styrelse

Desirée Johansson är ledamot sedan 2023. Hon är landskapsarkitekt LAR/MSA, utbildad vid SLU. Hon har också studerat arkitektur vid LTH (Lunds Tekniska Högskola) och Kungliga Konsthögskolan. Desirée har en lång och bred erfarenhet som landskapsarkitekt  och har arbetat med gestaltning och projektering, landskapsanalyser, bedömning av byggnader och anläggningars påverkan på landskaps- och stadsbilden m.m. Hon har även skrivit boken Material i landskapet – om att åldras med skönhet, för Arkus.  Desirée är aktiv i Naturskyddsföreningen och styrelseledamot i Länsförbundet i Stockholms län, där hon främst arbetar med stadsbyggnadsfrågor.

Catharina Nolin, Vitterhetsakademien

Catharina Nolin är professor i konstvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet. Hon disputerade 1999 på avhandlingen Till stadsbornas nytta och förlustande. Den offentliga parken i Sverige under 1800-talet. Hon har därefter forskat och skrivit om olika aspekter av 1800- och 1900-talens trädgårdar och landskapsarkitektur, särskilt om arkitekten Lars Israel Wahlman som trädgårdsarkitekt och om kvinnliga landskapsarkitekter. Nolin är sedan 2019 ledamot av Stiftelsen Skansens styrelse. Hon erhöll Samfundet S:t Eriks belöningsplakett 2021.

Katarina Borg, Sveriges Arkitekter

Katarina Borg är planeringsarkitekt FPR/MSA och landskapsarkitekt LAR/MSA. Hon arbetar sedan 2022 på det statliga forskningsinstitutet RISE med praktiknära forskning med fokus på hållbar stadsutveckling och samhällsomställning. Katarina har lång erfarenhet av kommunal planering och har arbetat med strategiska stadsbyggnads- och landskapsfrågor i bland annat Malmö och Stockholm stad. Hon har också varit konsult, främst på Nyréns Arkitektkontor, där hon lett uppdrag inom planering, kulturmiljö och landskapsarkitektur. Katarina har ett stort engagemang för arkitektur, offentliga rum, stadslandskap, stadsliv, parkliv och social hållbarhet.

Elisabet Jermsten, Statens Fastighetsverk

Elisabet Jermsten, fil kand i konstvetenskap, byggnadsantikvarie, fördjupade studier i restaureringskonst vid Kungl. konsthögskolan. Hon arbetar sedan 2008 som kulturarvsspecialist vid Statens fastighetsverk. 1988-2008 arbetade hon som antikvarie vid Stockholms stadsmuseum, 2003-2008 som kyrkoantikvarie.

Laila Reppen, Vetenskapsakademiens miljövårdskommitté

Laila Reppen är arkitekt SAR/MSA och driver egen arkitektverksamhet med tonvikt på utbildning och bokproduktion inom arkitektur och stadsplanering. Hon undervisar i arkitektur och samhällsplanering för eftergymnasiala utbildningar och är författare till böckerna (i urval) Så byggdes husen 1880-2020, Så byggdes staden, Så byggdes villan och Tidstypiskt. Arbetade tidigare på stadsbyggnadskontoret (år 1975–1992).

John Stenborg, Konstakademien (målare)

John Stenborg, konstnärligt utbildad vid Konstskolan Idun Lovèn samt Kungliga Konsthögskolan i Stockholm inriktning måleri. Ledamot Konstakademien, invald 2011. Lärare Konstskolorna Idun Lovén samt Gerlesborgsskolan i över 20 år. Separatutställningar Sundsvalls Museum, Galleri Fylleskog, Galleri Aronowitsch, Thielska Galleriet, Enköpings Konsthall, Galleri Argo, Kungliga Konstakademien m fl samt ett tjugotal samlingsutställningar. Representerad genom uppdrag, lös konst mm Moderna Museet, Sveriges Riksdag, Akademiska Sjukhuset Uppsala, Huddinge Sjukhus, Södersjukhuset i Stockholm, Enköpings Lasarett, Danderyds Sjukhus, Svenska Ambassader, Zinkensdamms Tunnelbanestation, Svenska Akademien, Nobelmuseet, Postmuseet, Bonniers porträttsamling, statliga och kommunala institutioner, skolor, föreningslokaler m fl. Konservatorsuppdrag, teknisk curator, medalj- och myntkonstnär i samarbete Nobelstiftelsen, diplomkonstnär för Svenska Akademien och Nobelpriset i litteratur, frimärkeskonstnär Svenska Postverket, konstnärlig rådgivare Kulturförvaltningen m fl.

Leif Bolter, Konstakademien (skulptör)

Leif Bolter, skulptör, utbildad på Konstfack, Kungl. Konsthögskolan och Slade School of Fine Arts, University College, London. Arbetar i gränslandet mellan skulptur och arkitektur, ofta i det offentliga rummet i samarbete med arkitekter, konstruktörer och byggare. Exempel på detta är Liljeholmens T-banestation och bussterminal, Axelsbergs tunnelbanestation, konstnärlig gestaltning i Södra Länken, Södra Länkens ventilationstorn i glas, Tekniktornet på Odenplan, entrévägg i betong i Trygg Hansa huset på Fleminggatan och Anna Lindhs minnesmärke på Medborgarplatsen. Representerad på Moderna Museet, kommuner och landsting. Utställningar i London, Paris, Warszawa, Krakow, Tokyo, Kyoto och Helsingfors, alla genom Moderna Museets försorg. Ledamot av Kungliga Akademien för de fria konsterna sedan 1987, dess vice preses och preses 2013 – 2018. Belönades med Prins Eugens medalj 2007.

Knut Weibull, Samfundet S:t Eriks styrelse

Knut Weibull är domartutbildad jurist. Han har bl.a varit expeditions.- och rättschef i Kulturdepartementet, överantikvarie vid Riksantikvarieämbetet samt ledamot i styrelsen för Prins Eugens Waldemarsudde och i Svenska Unescorådet. Numera är han ålderspensionär.

Helena Nilsson Lannegren, Centerpartiet

Helena Nilsson Lannegren har haft flera förtroendeuppdrag inom centerrörelsen och var 1992-1998 vice partiordförande och riksdagsledamot 1994-98. Därefter arbetade HNL som generaldirektör i dåvarande Arbetarskyddstyrelsen och som ambassadör i Sydafrika och Algeriet. HNL är utbildad distriksläkare och fortfarande yrkesverksam på deltid och sedan utbildningen på Karolinska Institutet i början av 1980-talet bosatt i Stockholm.

Måns Lönnroth, Socialdemokraterna

Måns Lönnroth är folkpensionär och har haft olika uppdrag inom miljö och politik sedan 30 år i Sverige och internationellt. Däribland på miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholm, som VD på Mistra, statssekreterare, politisk sakkunnig och landstingsledamot. Arbetat med miljöbalken, nationalstadsparken, tredje spåret mm och en gång i tiden aktiv mot Trafikledsplan Stockholm. Nu senast arbetat i Volvos forskningsstiftelser om organisation och politisk ledning av storstadstrafiken i olika länder, med särskild tonvikt på vilken roll markanvändningen och det offentliga rummet ges gentemot rörlighet för olika trafikanter. Intresserad av rollfördelningen politik-professionell förvaltning samt växelspelet vetenskap-politik.

Anders Johnson, Liberalerna

Anders Johnson representerar Liberalerna. Han är fil. kand, bosatt i Vasastan och skriftställare med inriktning på svensk politisk och ekonomisk historia. Han har skrivit böcker om bland annat Liljeholmens näringslivshistoria, LM-staden i Midsommarkransen, slakthusområdet i Johanneshov och Norra Djurgårdsstaden. Johnson har sedan 1977 haft kommunala uppdrag i Stockholm, bland annat som ledamot i kommunfullmäktige, och satt i Skönhetsrådet 1986-1991.

Monica Muro de Santa Cruz, Vänsterpartiet

Monica Muro de Santa Cruz är ledamot från 2023. Är arkitekt SAR, utbildad på Kungliga Tekniska Högskolan 1982–1988 och har arbetat som planarkitekt, stadsarkitekt och stadsbyggnadschef under 22 år inom olika kommuner. Monica blev 2009 seniorkonsult inom Vectura Consulting AB, startade eget företag 2013, SCAOP (SC Arkitektur Och Planering) och arbetade som konsult med planeringsuppdrag fram till 2019. Inom Sveriges Arkitekter har Monica varit ordförande för Södermanlands lokala förening och inom Vänsterpartiet ledamot vid Kungsholmens stadsdelsnämnd.

Sekreterare och kanslichef

Som rådets sekreterare och kanslichef fungerar Henrik Nerlund. Han är arkitekturhistoriker specialiserad på kulturmiljöfrågor och stadsförnyelse i 1900-talets bebyggelsemiljöer. Han är författare till flera böcker om stadens förändring, inte minst mot bakgrund av Skönhetsrådets 100 år som institution. Henrik Nerlund har varit rådets sekreterare och kanslichef sedan 2014.

 

Kontakt

Skönhetsrådets kansli

Telefon: 08-508 29 000 (växel)
E-post: skonhetsradet@stockholm.se