Dokument

Här har vi samlat några av de dokument och länkar som är de mest efterfrågade. Om du söker efter vad Skönhetsrådet sagt i ett specifikt ärende kan du få skönhetsrådets yttrande genom att kontakta oss på e-postadressen skonhetsradet@stockholm.se

Kontakt

Skönhetsrådets kansli

Telefon: 08-508 29 000 (växel)
E-post: skonhetsradet@stockholm.se